پروژه های دبی تا سال 2011

0-14 Tower

 

Dubai World Central International Airport

 

Arabian Blade

 

Arch Bridge

 

Burj Dubai

 

Cloud

 

Dancing Tower

 

Davinci Rotating Tower

 

Dubai Mall

 

Dubai Marina

 

Dubai Pearl

 

Dubai Renaissance

 

Dubai Sport City

 

Dubai Towers

 

Dubai Water Front

 

Falcon City of Wonders

 

Golden Dome

 

Dubai Hydropolis

 

Mardinat Al Arab

 

Dubai Metro

 

Dubai Old Town

 

The Opus

 

Palm Island

 

Dubai Land Snow Dome

 

Sport Science World

 

The World

 

/ 0 نظر / 2 بازدید