رابطه خیانت با هوش مردانبه گزارش ایسنا، محققان در یک دانشگاه انگلیسی با انجام تحقیق جدیدی دریافته‌اند، مردانی که ضریب هوشی بالاتری دارند، به تک همسری و وفاداری طبیعی ارزش و بهای بیشتر می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که این ارتباط بین ضریب هوشی و وفاداری جسمی در زنان دیده نمی‌شود.

یک تحلیل جدید از جریان‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردان با هوش به دلیل رشد تکاملی، کمتر به همسران خود خیانت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، محققان در یک دانشگاه انگلیسی با انجام تحقیق جدیدی دریافته‌اند، مردانی که ضریب هوشی بالاتری دارند، به تک همسری و وفاداری طبیعی ارزش و بهای بیشتر می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که این ارتباط بین ضریب هوشی و وفاداری جسمی در زنان دیده نمی‌شود.

این الگوها از سوی دکتر ساتوشی کانازاوا در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن کشف شده و در مجله «سوشیال سایکولوژی کوآرترلی» به چاپ رسیده است.

وی در این تحقیق دو پژوهش بزرگ انجام شده در آمریکا را که به بررسی ایده‌های اجتماعی و ضریب هوشی هزاران نوجوان و بزرگسال پرداخته بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

دکتر کانازاوا ادعا می‌کند که ارتباط ضریب هوشی و گرایش به تک همسری در مردان ریشه در رشد تکاملی آنها دارد.

/ 1 نظر / 28 بازدید
اسحق فتحی

بسیار جالب بنظر میرسد... ممنونم از مطالب زیبایتان