برج پیتزای اراک

این برج به دست توانای متخصصان داخلی و اراکی ساخته شده است البته فکر نکنید که اول ساخته شده وبه دلیل اینکه فونداسیون ضعیفی داشته کج شده .تو رو خدا اینجوری فکر نکنید ها. اینو مخصوصا اینطوری ساختیم(گفته مهندسین  مشاور) 

 

http://img38.imagefra.me/img/img38/1/12/16/mina666/f_bopwm_e1f2692.jpg

/ 1 نظر / 9 بازدید
صبا فراهانی

واقعا که بی خود بووود