تصاویر میکروسکوپی از اجزای مختلف بدن انسان

شکاف های انتهای تار موی انسان
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مویرگ های اعصاب چشم
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سطح روده انسان
(اگر کمی دقت کنید تکه های غذا را در لابه لای روده ها می توانید مشاهده کنید)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


جنین 5 روزه انسان
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سلول تخمک دستگاه تناسلی زنان
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گلوبول های قرمز خون
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ریه انسان (حفره هایی که در تصویر می بینید محل تبادل گاز با خون می باشد)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


نرون های عصبی در مخچه (بیش از 100 بیلیون نرون در مغز وجود دارد)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سلول های لخته خون
(این لخته های خونی در میان گلوبول های سفید خون دیده می شوند)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


اسپرم های مردانه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


سلولهای سرطانی ریه (با عکس قبلی ریه مقایسه کنید)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


اسپرم های بدور تخمک برای تشکیل جنین
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


ریشه های مو در درون گوش
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


غنچه های مزه روی زبان (بیش از 10 هزار غنچه برای مزه غذا روی زبان وجود دارند)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


پلاک دندان
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

/ 2 نظر / 25 بازدید
سانی

این مطلب خیلی قشنگ بود

مریم

عالــــــــــــــــــی بودخیـــــــــــــلی ممنون