دو کره ماه در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۹

روز ۵ شهریور امسال را به خاطر بسپارید


نیمه شب ۵ شهریور امسال در آسمان دو ماه خواهید دید!
Enjoy remember the day
این روز را بخاطر بسپارید !
Two moons on 27th August 2010
دو کره ماه در تاریخ  ۵ شهریور ۱۳۸۹


۲۷th Aug the Whole World is waiting for
روز ۵ شهریور  تمام دنیا در انتظار …….
Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August. It will look as large as the full moon to the naked eye. This will cultivate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles off earth. Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth has 2 moons
کره مریخ  به بالاترین درجه درخشش دراسمان شب در ۵ شهریور خواهد رسید
اون به اندازه کره ماه تمام  بزرگ با چشم غیر مسلح  به نظر خواهد رسید
این وقتی است که در روز ۵ شهریور کره مریخ  به فاصله  ۳۴٫۶ مایلی خود به زمین میرسد.
حتما در راس ساعت ۱۲:۳۰  بعد از ظهر ( نیمه شب) آسمان را تماشا کنید .
به نظر خواهد رسید که آسمان  دو ماه دارد !!!
The next time Mars may come this close is in 2287
این امر ۱۲۰۰ سال دیگر دوباره اتفاق خواهد افتاد
Share this with your friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it again
این لحظه  را با دوستان خود شریک شوید  زیرا هیچکس زنده ای دوباره این اتفاق را نخواهد دید.
منابع:
http://www.humsurfer.com/two-moon-on-27-august-the-whole-world-is-waiting-for-27-august
http://urbanlegends.about.com/od/errata/a/two-moons.htm

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید