خروسی که تخم میگذارد!!!!!!!!

در یکی از روستاهای شهرستان اصفهان، خروسی تخم می‌گذارد.
به گزارش نوشته «کیهان»، خروس عجیب روستای
در یکی از روستاهای شهرستان اصفهان، خروسی تخم می‌گذارد.
به گزارش نوشته «کیهان»، خروس عجیب روستای قهی، از نظر ظاهر با خروس‌های دیگر تفاوتی ندارد؛ قوقولی‌قوقو می‌کند، در برابر تهاجم به مرغان خانه‌اش، واکنش نشان می‌دهد و از آنها دفاع می‌کند اما دو روز یک بار تخم هم می‌گذارد!

/ 0 نظر / 6 بازدید