کشف فسیل هایی که می تواند 'متعلق به اولین حیوانات زمین باشد'


عکس های دیجیتالی کانالی از تونل های داخلی در فسیل ها را آشکار کرد


گروهی از دانشمندان می گویند فسیل های ریزی که در جنوب استرالیا کشف شده است می تواند بقایای قدیمی ترین حیوانات ساده روی زمین باشد که 650 میلیون سال پیش می زیستند.
این فسیل اسفنج های کشف شده در استرالیا، حداقل 70 میلیون سال قدیمی تر از کهن ترین رکوردهای فسیلی کشف شده است.
این تیم تحقیقاتی کاوش هایی را در مناطق نیمه خشک رشته کوههای فلیندرز در جنوب استرالیا انجام داده است.
این گروه با جستجو در این منطقه به دنبال شواهدی درباره وضعیت حیات جهان در 650 میلیون سال پیش بودند. این زمان کمی قبل از "عصر یخبندان" است، یعنی زمانی که تمام زمین پوشیده از یخ بود.
همیشه تصور بر این بود که در این دوران فقط جلبک ها و باکتری ها می زیستند، نه حیوانات ساده ای حتی با این شکل اولیه.
در ابتدا دانشمندان فکر می کردند که به لکه های فسیل شده ای از گل و لای دست یافته اند، اما اشکال و الگوها تکرار شده آنها را بیشتر به این تصور که اینها آثار حیات است نزدیک می کرد. این تیم مطالعاتی را بر روی حیواناتی که قبل از عصر یخبندان در زمین وجود داشتند، انجام داد.
دکتر آدام مالوف از دانشگاه پرینستون در آمریکا که هدایت این تیم تحقیقاتی را بر عهده دارد معتقد است که یافته های به دست آمده بر ظهور اولیه جانوران در قبل از "عصر یخبندان " تاکید می کند.
اگر نتایج تحقیقات به دست آمده همان چیزی باشد که دکتر مالوف بر آن تاکید می کند، در این صورت این یافته ها می تواند دستاورد مهمی باشد.
دکتر مالوف معتقد است نباید تصور کنیم که حیات جانوری پیش از عصر یخبندان شکل گرفته، در عصر یخبندان از بین رفته و دوباره پس از عصر یخبندان شکل گرفته است.
یافته های به دست آمده می تواند قطعه ای مهم برای تکمیل دانش ناقصی باشد که حیات اولیه را، که به شکل موجودات تک سلولی بوده، به حیات پیچیده انسانی و جانوری فعلی مرتبط می کند.
اما چگونه می توان چنین دوره زمانی سرگیجه آوری را با ارقام و اعداد توصیف کرد؟
دایناسورها حدود 65 میلیون سال پیش ناپدید شدند. و این اسفنج های کوچک احتمالا ده بار قدیمی تر از آنها بوده اند.
در مقایسه، تاریخ زیست انسان امروزی بر کره زمین فقط به یکصد و پنجاه هزار سال پیش بر می گردد.
/ 0 نظر / 21 بازدید