جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟

5 = 1

25 = 2

125 = 3

625 = 4

? = 5
.
.
.
.
.
.
.
برای مشاهده جواب پائین بروید ...

ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد.

اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید: 5=1

نتیجه‌گیری اخلاقی

مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید

/ 0 نظر / 5 بازدید