دانستنی در مورد حیوانات!

_ گاو نر کور رنگ است و فقط نسبت به حرکات شنلی که گاو باز در مقابل چشمانش تکان می دهد به خشم می آید و دیگر فرقی نمی کند که شنل به چه رنگی باشد

_ ادرار موش در زیر اشعه ماوراء بنفش می درخشد و همین امر باعث می شود که پرندگان شکاری بتوانند آنها را شکار کنند

 _ کانگوروها قادر نیستند بسوی عقب راه بروند

 _ حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند

 _ گنجشگها روی زمین راه نمی روند بلکه می پرند

/ 1 نظر / 22 بازدید