از شر پشه ها و حشرات موذی در فصل گرم خلاص شوید

از این راه بسیار ساده و جذاب استفاده کنید تا از هجوم مغول وار حشرات موذی که در دسته های صد هزار تایی فوج فوج از راه میرسند تا دمار از روزگار مردمان برآرند بر شما گزندی نرسد. یک قوطی پلاستیکی نوشابه را از وسط نصف کنید در نیمه ی پایین مقداری آب و شکر بریزید سپس نیمه ی بالایی را برعکس داخل نیمه ی پایینی قرار دهید بنحوی که تشکیل یک قیف بدهد.تله ی حشرات شما آماده است!حشرات جذب دی اکسید کربن میشوند همان طور که جذب دی اکسید کربن خروجی از تنفس شما میشوند و در انتها همان گونه که در تصویر هم مشاهده میکنید این ترفند خیلی موثر است!
http://www.redlink1.com/mydocs/new-group/41/11.jpg
/ 0 نظر / 127 بازدید