فرکانس جدید فارسی 1


http://www.gerdab.ir/files/fa/news/1389/3/9/2639_448.jpg


فارسی 1 بر روی یوروبرد 9 قرار گرفت و از هاتبرد برداشته شد
eurobird 9
11727
V
27500
این جهت بسیار راحت با هاتبرد قیچی میخوره و چند کانال دیگه مثل دیدار 2 در این جهت قارا دارند

Satellite: ARABSAT Badr4

Frequency:12,111 MHz
Symbol Rate:27.5 Msps
FEC:3/4
Polarity:Horizontal
Service ID: 5
VPID: 3151
APID: 3152


Satellite:
NILESAT 104 (AB4)

Frequency: 12,437.00 MHz
Symbol Rate: 27.5 Msps
FEC:3/4
Polarity:Horizontal
Service ID: 4711
VPID: 4777
APID: 4778

/ 0 نظر / 68 بازدید