با 7 سوال ساده شخصیت خود را کشف کنید !

 به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدین:

1 - دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می‌کنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود


2 - کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث


3 - فرض کنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یکی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟


4 - رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید


5 - دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟


6 - در ذهنتان اسب چه رنگی است؟
     قهوه‌ای، سیاه یا سفید


7 - توفانی در راه است. کدامیک را انتخاب می‌کنید: یک اسب یا یک خانه؟

.

.

.

.

.

و اما پاسخ‌ها:


1- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بی‌خیال
شفاف: به سادگی قابل درک
گل‌آلود: آشفته و سردرگم2- دایره : سعی می‌کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یک دنده و لجباز
(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
    نه: آدم فرصت‌طلبی نیستید.4- این سئوال، اولویت‌های شما در زندگی را مشخص می‌کند.
    آبی: دوستان/ روابط
    سبز: شغل و حرفه
    قرمز:  دلبستگی
    سیاه: مرگ
    سفید: ازدواج


5- میزان ارتفاعی که انتخاب می‌کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .6- قهوه‌ایی: فروتن و خاکی
    سیاه: غیرقابل پیش‌بینی، سرکش، هیجان‌انگیز
    سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار7- این سئوال، اولویت‌های شما به هنگام مشکلات را تعیین می‌کند.
    اسب: تکیه به همسر میکنید
    خانه: فرز و سریع  خودتان بدنبال  راه حل میگردید

/ 0 نظر / 56 بازدید