استفاده از تلفن همراه مرگ را جلو می‌اندازد!؟تحقیقات انجام شده در ارتباط با عوارض ناشی از تلفن همراه نشان می‌دهد استفاده از تلفن همراه می‌تواند تحلیل گلبول‌های سفید، افزایش فشار خون، کاهش حافظه و سر درد را برای فرد به دنبال داشته باشد.

پس از آزمایشاتی که دانشمندان برروی بوته گوجه فرنگی انجام دادند، متوجه شدند این گیاه در مجاورت تلفن همراه  هورمون استرس تولید می‌کند. در جدید ترین تحقیقات نیز دانشمندان تاثیرات امواج تلفن همراه را بر روی یک خرگوش امتحان کردند.

بنا بر این گزارش در تحقیقات دانشمندان سوئدی خرگوشی به مدت دو ماه با تغذیه کامل در کنار یک موبایل روشن قرار داده شد. پس از 2 ماه خون و سلول‌های خرگوش را برای آزمایش به آزمایشگاه بردند و نتیجه گرفتند خرگوش با ادامه این وضعیت بیشتر از یک سال زنده نمی‌ماند.

همچنین محققان در آزمایشات دیگری به این نتیجه رسیده‌اند که امواج منتشر شده در حین گفتگو با تلفن همراه می‌تواند بروی تخم مرغ  نیز تاثیر گذار باشد. آنها یک تخم مرغ را در مقابل دو موبایل روشن در حال صحبت گذاشتند پس از گذشت یک ساعت تقریبا نیمی‌از آن سفت شده بود.

افزایش خطرات ناشی از استفاده تلفن همراه در میان 3 میلیارد کاربر در حالی مرز هشدار را رد کرده است که کارشناسان معتقدند تلفن همراه حتی در حالت مکالمه نکردن نیز در حال دریافت و یا پخش امواج الکترو‌مغناطیس به پیرامون خود است.

براین اساس، وزارتخانه‌‌های بهداشت کشور‌‌های غربی در نظر دارند با استفاده از وسایل آموزشی و رسانه‌‌ها، خانواده‌‌ها را نسبت به خطرات احتمالی استفاده دایمی ‌از تلفن همراه هشدار و آموزش دهند چرا که معتقدند تنها از این طریق است که می‌توان میزان استفاده را کاهش داد.

/ 0 نظر / 11 بازدید